ДОКУМЕНТИ И ИЗВЕШТАИ

Финансиски извештај и Извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНА ШТО ЗАВРШУВА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2020 година И ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

Прочитај повеќе

Финансиски извештај и Извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНА ШТО ЗАВРШУВА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2019 И ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

Прочитај повеќе

Активности на посредници за период од 01.01.2019 - 31.12.2019 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Активности на посредници за период од 01.01.2019 - 31.12.2019 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Прочитај повеќе