ТРЕНЕРИ

МИЈАЛЧЕ ПРОШЕВТренер на пионери и кадети
ВЛАТКО ДАВИТКОВТренер на младинци
БОБИ ТИКВЕШАНАЦТренер на помлади пионери
ДАРКО МИТЕВКоординатор за детски лиги