ДОКУМЕНТИ И ИЗВЕШТАИ

Финансиски извештај и Извештај на независните ревизори за 2023 година

1. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНА ШТО ЗАВРШУВА НА 31. ДЕКЕМВРИ 20222. ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

Прочитај повеќе

Активности на посредници за период од 01.01.2023 - 31.12.2023 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Табеларен преглед на Активности на посредници за период од 01.01.2022 - 31.12.2022 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Прочитај повеќе

Финансиски извештај и Извештај на независните ревизори за 2022 година

1. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНА ШТО ЗАВРШУВА НА 31. ДЕКЕМВРИ 20222. ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

Прочитај повеќе

Активности на посредници за период од 01.01.2022 - 31.12.2022 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Табеларен преглед на Активности на посредници за период од 01.01.2022 - 31.12.2022 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Прочитај повеќе

Активности на посредници за период од 01.01.2021 - 31.12.2021 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Табеларен преглед на Активности на посредници за период од 01.01.2021 - 31.12.2021 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Прочитај повеќе