Финансиски извештај и Извештај на независните ревизори за 2023 година

1. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНА ШТО ЗАВРШУВА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2023
2. ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ


Комплетните извештаи може да ги погледнете на следниот ЛИНК